Velkommen til årsmøte

Årsmøte i Viken barne- og ungdomsråd (VIKENBUR) avholdes tirsdag 27. april 2021 kl. 18.00. Møtet holdes digitalt. Lenke til Zoom-møtet sendes ut til alle påmeldte.

 

Sak 1      Åpning

Sak 2     Valg av møteleder

Sak 3     Forretningsorden

Sak 4     Valg av referent

Sak 5     Valg av to til å skrive under protokollen sammen med referent

Sak 6     Valg av tellekorps

Sak 7     Godkjenning av innkalling

Sak 8     Godkjenning av saksliste

Sak 9     Årsmelding 2020-2021

Sak 10    Regnskap 2020

Sak 11     Opptak av nye medlemmer

Sak 12    Vedtektsendringer

Sak 13    Budsjett 2021

Sak 14    Arbeidsplan 2021-2022

Sak 15   Fra styret: vurdering av medlemskap

Sak 16   Valg (valgkomiteens innstilling)

 

Share on facebook
Share on email
Rull til toppen